بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 18 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه همدان
چاپ
نام مدیر : سیدکاظم  ایروانیان شاد
تلفن : 32512096 و 32515080-081
نمابر : 32520689-081
پست الکترونیک : hamedan@banksepah.ir
نشانی : همدان، خیابان شریعتی، ابتدای بلوار خواجه رشید
کدپستی: 6516673351
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  کامران  درخشان مفرد
تلفن : 
----------------------------------------
معاونین :


 

 

 

محمد  خداویسی

مجید  فصولی

 محمدقاسم  لطفی

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.