بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه يزد
چاپ
نام مدیر : عباس  وطن خواه
تلفن : 35229100-035
نمابر : 35229920-035
پست الکترونیک : yazd@ebanksepah.ir
نشانی : یزد، بلوار جمهوری

کدپستی: 8917955195

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  حسین  درستکار

تلفن :   35241885-035

----------------------------------------معاونین : 

 

 


هدایت  حکیمی

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.