شنبه 7 اسفند 1395

مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری
چاپ
نام مدیر : سیدمهدی  حسینی
تلفن : 84433079-021
نمابر : 84433730-021
پست الکترونیک : m.hoseini@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12


کدپستی: 1519662840
اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیأت مدیره .