بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 25 آبان 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حوالجات و چک های بانکی > قبول و پرداخت چک تضمینی سایر بانکها

قبول و پرداخت چک تضمينی ساير بانکها
چاپ
 
     قبول و پرداخت چک تضمینی سایر بانکها
 
قبول چکهای تضمینی سایر بانکها، توسط شعب بانک سپه در سراسرکشور و واریز وجه آنها پس از وصول به حساب مشتری. واریز وجه چکهای مشتریان شناخته شده شعبه با تکمیل فرم تعهدنامه به صورت همزمان انجام می شود.