بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

شعبه مستقل مرکزی تهران
چاپ
نام مدیر : جابر  مؤمنی
تلفن : 66742136-021
نمابر : 66747168-021
پست الکترونیک : b1@banksepah.ir
نشانی : تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)

کدپستی: 1136955611

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی شعبه:  

تلفن :   66743834-021

----------------------------------------معاونین :


 

 


احمد  بختیاری

مجید  رودسرابی

مسعود  قلی زاده

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و...  انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .