بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 22 آذر 1397

شعبه مستقل بیهقی تهران
چاپ
نام سرپرست : غلامرضا  فریدونی
تلفن : 3-88647161-021
نمابر : 88647125-021
پست الکترونیک :
نشانی : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، ساختمان شماره 7، طبقه همکف

کدپستی: 1514947111

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی شعبه:  محمد  ابوالحسنی

تلفن :   88646990-021

----------------------------------------معاونین :


  


مجید  محمدی نصرآبادی

زیبا  یمینی


 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و...  انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .