بانک سپه

پرچم ایران
شنبه 27 مرداد 1397

ساعت کار شعب و ادارات بانک سپه
چاپ

  ساعت کار شعب و ادارات بانک سپه برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان تا پایان مرداد ماه 1397
 
ساعت کار ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه و ساختمان امام خمینی) برای مراجعه مشتریان محترم بانک در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 الی 14 می باشد.
ساعت کار شعب بانک سپه برای مراجعه مشتریان محترم در استان تهران برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 13:30 و در روز پنجشنبه از ساعت 7 الی 12:30 می باشد. ساعت کار شعب در سایر استانها طبق دستور استانداری آن استان خواهد بود.
 

مدیریت و شعب منطقه

کشیک عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه

آذربایجان شرقی

یکسره تا ساعت 16

آذربایجان غربی

ساعت 16 الی 18

اردبیل

یکسره تا ساعت 16

اصفهان

یکسره تا ساعت 16

البرز

یکسره تا ساعت 16

ایلام

یکسره تا ساعت 16

بوشهر

---

تهران (مناطق پنجگانه و شعب مستقل)

---

چهارمحال و بختیاری

ساعت 16 الی 18

خراسان جنوبی

ساعت 17 الی 19

خراسان رضوی

---

خراسان شمالی

ساعت 17 الی 19

خوزستان

---

زنجان

یکسره تا ساعت 16

سمنان

ساعت 16:30 الی 18:30

سیستان و بلوچستان

---

فارس

یکسره تا ساعت 16

قزوین

یکسره تا ساعت 16

قم

یکسره تا ساعت 16

کردستان

یکسره تا ساعت 16

کرمان

ساعت 16 الی 18

کرمانشاه

یکسره تا ساعت 16

کهگیلویه و بویراحمد

ساعت 16:30 الی 18:30

گلستان

ساعت 16:30 الی 18:30

گیلان

ساعت 16 الی 18

لرستان

ساعت 16 الی 18

مازندران

ساعت 16 الی 18

مرکزی

ساعت 16:30 الی 18:30

هرمزگان

---

همدان

یکسره تا ساعت 16

یزد

---

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس

یکسره تا ساعت 16

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

---

منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم

---

منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش

---

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

یکسره تا ساعت 16