بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 24 آبان 1397

سامانه های پاسخگو
چاپ
 
  سامانه تلفنبانک حساب های عابربانک و جاری طلایی بانک سپه

اطلاع از واریز مبلغ یارانه ها در بانک سپه

64099 - 021

خدمات بانکداری الکترونیکی

64058 - 021

 
 
  Help Desk شتاب

شماره تلفن :

29911 - 021

بانک مرکزی

پاسخگویی برای مغایرت در عملیات شتابی

http://emdadshetab.cbi.ir

بانک مرکزی

http://moghayerat.banksepah.ir

بانک سپه
 
 
  سامانه گویای دربافت شماره ملی - سازمان ثبت احوال کشور

شماره تلفن :

66729593 - 021

 
 
  سامانه دریافت کدپستی 10 رقمی - اداره کل جغرافیایی و کدگذاری پستی کشور

نشانی اینترنتی :

http://eservice.postcode.post.ir

نشانی اینترنتی :

http://gavahi.post.ir

 
 
  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فتا)

نشانی اینترنتی :

www.cyberpolice.ir