جمعه 5 خرداد 1396

اولویت های تحقیقاتی
چاپ

اولویت های تحقیقاتی بانک سپه در سال 1395
 
«اولویتهای تحقیقاتی بانک» موضوعات حائز اهمیت و اولویت داری است که با هدف استفاده بهینه و به هنگام از فرصت های پیش روی بانک و شناخت و ارائه راهکارهای مناسب و به موقع برای برطرف نمودن مشکلات و محدودیت های موجود و در چارچوب برنامه راهبردی بانک سپه، برنامه ها و تکالیف اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تعیین شده و با استفاده از روشها و ابزارهای تحقیقاتی به اجرا در می آید. این اولویتها در چارچوب رویکردها و سیاستهای تحقیقاتی تعیین شده برای هر سال توسط واحدهای ستادی بانک متناسب با نیازهای تحقیقاتی به اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی اعلام خواهند شد.
 
ردیف عنوان اولویت روش یا ابزار انجام اولویت توضیحات تکمیلی
1

تحلیل شکاف وضعیت صنعت بانکداری ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش توان رقابت پذیری بانک سپه در سطح بین المللی (در شرایط پسابرجام)

طرح پژوهشی کاربردی دانلود RFP
2

بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکارهای کاربردی برای بانک سپه

طرح پژوهشی کاربردی دانلود RFP
3

طراحی و پیاده سازی راهکار جامع مدیریت ریسک در بانک سپه (با تأکید بر ریسک نقدینگی و بازار)

طرح پژوهشی کاربردی  *
   *  برای اطلاع از پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی خواهشمند است با اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی تماس حاصل فرمائید.
 
 پاسخگویی

اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی

84433273 و 84433895 - 021

 

نمابر     88646840 - 021


research@ebanksepah.ir نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111