شنبه 5 فروردین 1396

اطلاعات در مورد شعب کشیک

  ساعت کار شعب کشیک برای ارائه بهتر خدمات بانکی به مشتریان در نیمه دوم اسفندماه 95 و فروردین ماه 96

تاریخ

نام شعب کشیک

ساعت کار

از 14 اسفند ماه 1395
کلیه شعب بانک
(غیر از شعب جاده ای، پادگانی و خدماتی)

- استان تهران به صورت یکسره تا ساعت 18 
- شعب تحت پوشش مدیریت شعب مناطق استان‌ها یک ساعت بیش از ساعت فعلی باجه عصر
- آخرین روز کاری سال جاری، روز شنبه 28 اسفند ماه تا ساعت 16 

دوم و سوم فروردین ماه 1396
شعب کشیک در تعطیلات نوروز

از ساعت 9 تا 13

 
* توجه: ساعت کار باجه عصر کلیه شعب در روز سه شنبه مورخ 1395/12/24 حداکثر تا ساعت 16 خواهد بود.
 
 
جستجوی شعب کشیک در تعطیلات نوروز
اطلاعات شعب کشیک نوروزی در سال 1396
استان:
کد شعبه:
نام شعبه:
نشانی:
فیلد مرتب سازی:
مرتب سازی :
تعداد ردیفهای هر صفحه