دوشنبه 28 اسفند 1396

اطلاعات در مورد شعب کشیک

  ساعت کار شعب کشیک برای ارائه بهتر خدمات بانکی به مشتریان در نیمه دوم اسفندماه 96 و فروردین ماه 97

تاریخ

نام شعب کشیک

ساعت کار

از 12 اسفند ماه 1396
کلیه شعب بانک
(غیر از شعب جاده ای، پادگانی)

- استان تهران به صورت یکسره تا ساعت 18 
- شعب تحت پوشش مدیریت شعب مناطق استان‌ها یک ساعت بیش از ساعت فعلی باجه عصر
- آخرین روز کاری سال جاری، روز دو شنبه 28 اسفند ماه تا ساعت 16 

دوم و چهارم فروردین ماه 1397
شعب کشیک در تعطیلات نوروز

از ساعت 9 تا 13

 
 ساعات کار شعب کشیک مستقر در منطقه آزاد کیش


تاریخ

ساعت کار

کیش (شاخص1157)                 پردیسکیش (شاخص1307)
29 اسفند 96

از ساعت 9 تا 12

دوم و چهارم ، یازدهم و دوازدهم فروردین 97
 
* توجه: ساعت کار باجه عصر کلیه شعب در روز سه شنبه مورخ 1396.12.22 حداکثر تا ساعت 16 خواهد بود.
* توجه: ارائه خدمات به مشتریان گرامی از تاریخ 1397.1.5 الی 1397.1.8 در ساعات موظف کاری انجام و هیچ شعبه ایی باجه عصر نخواهد داشت.
 
 
جستجوی شعب کشیک در تعطیلات نوروز
شعب کشیک نوروزی 1397
شاخص شعبه:
نام شعبه:
شهر:
نشانی شعبه:
فیلد مرتب سازی:
مرتب سازی :
تعداد ردیفهای هر صفحه