اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 29 بهمن 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حسابهای قرض الحسنه پس انداز > حساب قرض الحسنه ویژه مصرف نشده

حساب قرض الحسنه ویژه مصرف نشده

چاپ
حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه مصرف نشده

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده به حسابی اطلاق می شود که وجوه سپرده شده در این حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، طبق نظر سپرده گذار به صورت وام قرض الحسنه از طریق بانک به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می شود.

شرایط و ضوابط:
1- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده می تواند به صورت انفرادی، مشترک، توسط اشخاص حقوقی و یا توسط وکیل آنان صورت گیرد.
2- انعقاد قرارداد عاملیت بین سپرده گذار و شعبه.
3- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب ده میلیون ریال می باشد.
4- حداقل مبلغ قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه سه میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.
5- سایر شرایط همانند قرض الحسنه پس اندازعادی می باشد.
6- برای کلیه عملیات بانکی اخذ «شماره مشتری» الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضای هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).