اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 29 بهمن 1397

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

نام مدیرحسین صفری
تلفن71- 22255270-021
نمابر22269408 - 021
ایمیلmantagheh4@banksepah.ir
کد پستی1548944511
آدرستهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، رو به روی خیابان نساء، شماره 144

معاونین

رضا حجازی اصفهانی
جعفرصادق طایفه قلعه بیگی
علیرضا طبخی

مسئول روابط عمومی شعبهمحمد سرخوش
تلفن22922826 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.