اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
جمعه 30 فروردین 1398
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > تحقیق و پژوهش > اولویت های تحقیقاتی

اولویت های تحقیقاتی

چاپ
اولویت های تحقیقاتی بانک سپه در سال 1397


«اولویتهای تحقیقاتی بانک» موضوعات حائز اهمیت و اولویت داری است که با هدف استفاده بهینه و به هنگام از فرصت های پیش روی و شناخت و ارائه راهکارهای مناسب و به موقع برای برطرف نمودن مشکلات و محدودیت های موجود و در چارچوب برنامه راهبردی بانک سپه، برنامه ها و تکالیف اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تعیین شده است.
اشخاص متقاضی انجام اولویت های تعیین شده، می بایست پس از مطالعه RFP نسبت به تدوین فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی (Proposal) مطابق با نمونه ذیل جدول، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را به اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی بانک سپه ارسال نمایند.

ردیف عنوان اولویت روش یا ابزار
انجام اولویت
توضیحات تکمیلی
1 ارتقای مزیت رقابتی بانک سپه در حوزه بانکداری خرد طرح پژوهشی کاربردی مشاهده RFP
2 تدوین نقشه راه استقرار بانکداری باز در بانک سپه طرح پژوهشی کاربردی در حال تدوین RFP
3 بازطراحی مدل کسب و کار بانک بر اساس استراتژی های کلان و راهبردهای آتی طرح پژوهشی کاربردی در حال تدوین RFP
4 اجرای مجموعه پروژه های کاربردی مرتبط با برنامه راهبردی بانک سپه طرح پژوهشی کاربردی -


مشاهده و چاپ فرم پیشنهاد تحقیقنمونه فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی و نحوه تکمیل آن (Proposal)
دریافت فایل قابل ویرایش فرم پیشنهاد تحقیقنمونه فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی و نحوه تکمیل آن (Proposal)
پاسخگویی

اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی

84433850 - 021

 

نمابر     88646840 - 021


research@ebanksepah.ir نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111