بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 22 آذر 1397

اداره کل رفاه کارکنان
چاپ
نام مدیر : شاهین  سلطانی
تلفن : 66746824-021
نمابر : 66744923-021
پست الکترونیک : refah@banksepah.ir
نشانی : میدان امام خمینی، اداره مرکزی بانک سپه، ساختمان اداره رفاه کارکنان
کدپستی: 1136953413
معاونین :


 

 

حمیدرضا  خیری

علی  شادمان جو

غلامرضا  غلامعلی

 

 


اهم وظایف :
اداره کل رفاه کارکنان در راستای ماهیت و ماموریت خود به عنوان ارائه دهنده خدمات رفاهی به کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، ازکارافتاده، مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان انجام وظیفه می نماید. برهمین اساس رئوس فعالیتها و اقدامات رفاهی در سطوح قابل ذکر به شرح ذیل می باشد:
1- بهداشت و درمان کارکنان، 2- تسهیلات اعطایی کارکنان، 3- خدمات امور پرسنلی، 4- خدمات امور رفاهی کارکنان، 5- خدمات مددکاری، 6- خدمات درمانی مرتبط با معاینات پزشکی استخدام، استعلاجی، کمیسیون پزشکی، 7- خدمات مرتبط با امور بیمه ای (بانک، مشتریان، کارکنان)