بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

اداره کل بانکداری تجاری
چاپ
نام مدیر : ظفر  محمدی
تلفن : 84433187-021
نمابر : 88190852-021
پست الکترونیک :bankdaritejari@ebanksepah.ir

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه همکف


کدپستی: 1519662840

معاونین :


 

 

 

 


محمدرضا  راستی

جواد  صالحی نیک

 

 

 


اهم وظایف :

تمامی امور بانکی در زمینه شرکتهای تجاری.