بانک سپه

پرچم ایران
یکشنبه 6 خرداد 1397

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه پس انداز عادی

خدمتی است که در آن مشتریان وجوه خود را بدون قصد انتفاع به بانک واگذار می‌کنند تا علاوه بر برخورداری از اجر معنوی، از مزایای مادی (اهداء جوایز قرعه‌کشی) و خدمات بانکی بهره‌مند گردند. سپرده‌گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.
 
شرایط و ضوابط :
1- برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی، داشتن 12 سال تمام کافی است. برداشت از این حساب بعد از اتمام 15 سالگی افراد امکانپذیر می باشد.
2- مادران می توانند برای فرزندان صغیرخود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی، از آن برداشت نمایند.
3- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر دویست هزار ریال (200.000 ریال) می باشد.
4- برای کلیه عملیات بانکی اخذ «شماره مشتری» الزامی می باشد.
 
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت.
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی اعضای هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).