بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 4 خرداد 1397

حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی
 
این حساب در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقیقی می‌توانند نسبت به برداشت یا انتقال وجه از طریق چک، کارت حساب ، کارت الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز اقدام نمایند .
 
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اسخاص حقیقی.
2- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- نداشتن سابقه چک برگشتی.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب اشخاص حقیقی 1.000.000 ریال می باشد.
5- نداشتن بدهی غیرجاری در شبکه بانکی.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.