بانک سپه

پرچم ایران
شنبه 26 آبان 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > خدمات > معرفی خدمات ریالی > حسابهای قرض الحسنه جاری > حساب جاری دستگاههای دولتی

حساب سپرده قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی
چاپ
 
     حساب قرض الحسنه جاری دستگاه های دولتی

حساب قرض‌الحسنه جاری برای دستگاه‌های دولتی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد، افتتاح می‌گردد.
 
شرایط و ضوابط :
1- تقاضای ذی حسابی دستگاه‌های دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها.
2- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج .ا.ا.
3- رعایت تمام الزامات قانونی برای افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).