بانک سپه

پرچم ایران
دوشنبه 2 مهر 1397

نمونه سكه هاي ضرب شده در دوره هاي مختلف
چاپ
کد سکه : 9992

 

دوره : لیدی

دریافت تصویر سکه در اندازه بزرگتر 

نام حاکم : کرزوس
 

سال ضرب :
حدود 550 قبل از میلاد

محل :
آسیای صغیر 
 

جنس: نقره

وزن: 30/5 گرم

قطر: 14میلیمتر

مشخصه:
 - تصویر تقابل شیر و گاو میش
 - دارای فرورفتگی مستطیل شکل که درون آن برآمدگیهای منظم وجود دارد

 


کد سکه : 10040

 

دوره : هخامنشی

دریافت تصویر سکه در اندازه بزرگتر 

نام حاکم : داریوش اول
 

سال ضرب :
حدود 485 تا 521 قبل از میلاد

محل :
ایران مرکزی
 

جنس: نقره

وزن: 47/5 گرم

قطر: 15میلیمتر

مشخصه:
 -  تصویر شاه زانو بر زمین زده رو به سمت راست کمان در روبروی صورت و دارای نیزه ای که در راس آن گلوله ای کروی شکل قراردارد و موهای وی در پشت سر جمع گردیده و دارای کلاه کنگره ای
 - دارای فرورفتگی چهار گوش

 


کد سکه : 10138

 

دوره : هخامنشی

دریافت تصویر سکه در اندازه بزرگتر 

نام حاکم : یکی از سرداران اسکندر
(شبیه سکه مازه ساتراپ هخامنشی)

سال ضرب :
حدود 306 تا 351 قبل از میلاد

محل :
شهر بابل (عراق)
 

جنس: نقره

وزن: 73/15 گرم

قطر: 24 میلیمتر

مشخصه:
 - تصویر خدای بعل برروی چهار پایه نشسته روبه سمت راست
 - تصویر شیر در حال راه رفتن روبه سمت چپ نقش لنگر در بالای تصویر و علامت M (علامت ضرابخانه)

 


کد سکه : 10083

 

دوره : هخامنشی

دریافت تصویر سکه در اندازه بزرگتر 

نام حاکم : داریوش سوم
 

سال ضرب :
حدود 330 تا 337 قبل از میلاد

محل :
ایران مرکزی

 

جنس: طلا

وزن: 33/8 گرم

قطر: 16 میلیمتر

مشخصه:
 - تصویر شاه بصورت زانو زده روبه سمت راست دارای تاج کنگره دار، کمان در دست چپ   که در روبروی صورت قرارگرفته و در دست راست نیز نیزه قرار دارد و تیردان در پشت سر وی دوحرف IY   دیده می شود
 - بصورت گود و مواج

 


کد سکه : 10189

 

دوره : امرای تابع هخامنشی

دریافت تصویر سکه در اندازه بزرگتر 

نام حاکم : پامفیلی - اسپاندوس
 

سال ضرب :
حدود قرن 4 قبل از میلاد

محل :
آسیای صغیر
 

جنس: نقره

وزن: 51/10 گرم

قطر: 25 میلیمتر

مشخصه:
 - تصویر دو فرد برهنه در حال کشتی گرفتن 
 - تصویر فردی ایستاده در حال پرتاب نیزه روبه سمت راست 
 - نقش سه پا که در حول یک محور قرار دارند (در روبروی تصویر)

 


 
 زمان بازدید از موزه سکه بانک سپه
       شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 15
       پنجشنبه از ساعت 9 الی 13 
 
 آدرس موزه سکه
       تهران، میدان امام خمینی، جنب ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه
 
 تلفکس موزه سکه
       66748060