بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه چهارمحال و بختیاری
چاپ
نام مدیر : مهرشاد  شجاعی
تلفن : 32240137 و 4-32221341-038
نمابر : 32221340 - 038
پست الکترونیک : chaharmahal@banksepah.ir
نشانی : شهرکرد، میدان 12 محرم

کدپستی: 8816839349

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  محمودرضا  بیاتی

تلفن :   32221738-038

----------------------------------------معاونین :


 

 

 


بهزاد  کریمیان

 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.