بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه زنجان
چاپ
نام مدیر : سعید  محمدی دوست
تلفن : 33422510 و 33420743-024
نمابر : 33420740-024
پست الکترونیک : ict_zanjan@ebanksepah.ir
نشانی : زنجان، خیابان خرمشهر

کدپستی: 4515617966

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  محمدحسین  محمدی

تلفن : 33422515-024

----------------------------------------معاونین :


 

 

 


بهزاد  نوراله زاده 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.