بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه سيستان و بلوچستان
چاپ
نام مدیر : محمدحسن  براتی
تلفن : 33237888 و 33236888-054
نمابر : 33218941-054
پست الکترونیک : sistan@banksepah.ir
نشانی : زاهدان، خیابان شریعتی

کدپستی :  9813694485

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  طیب  فلاحتی

تلفن :   33219028-054

----------------------------------------معاونین : 

 

 

علیرضا  جعفری 


 

 

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.