بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه لرستان
چاپ
نام مدیر : علیرضا  عزیزی
تلفن : 33301110 و 33301107-066
نمابر : 33305417-066
پست الکترونیک : lorestan@banksepah.ir
نشانی : خرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی
کدپستی: 6813763761
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  محمدرضا  دالوند
تلفن :  33301109-066  داخلی 241
----------------------------------------
معاونین :


کیومرث  مسعودی

سعید  ملک شاهیان


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.