بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران
چاپ
نام مدیر : حمید  نصرالهی

تلفن : 88903415-021

نمابر : 88938579-021
پست الکترونیک : mantagheh2@banksepah.ir
نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان استاد مطهری

کدپستی: 1595813553

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  سیدمرتضی  اسماعیلی

تلفن :   88943917-021

----------------------------------------معاونین :


 


فرنوش  دارابی

ابراهیم  شصتی

حمیدرضا  صادقیان کیا

ناهید  عبداله ئی

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.