بانک سپه

پرچم ایران
چهارشنبه 21 آذر 1397

شعبه مستقل بازار تهران
چاپ
نام مدیر :  مجید  سیفی
تلفن : 33951246-021
نمابر : 33909033-021
پست الکترونیک : bazar@banksepah.ir
نشانی : تهران، خیابان 15 خرداد، رو به روی بازار آهنگراها
کدپستی: 1117715118
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی شعبه:  
تلفن :   33951244-021
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

 

 

مصطفی  جعفری

سیداکبر  حسینی طباطبائی

علی  روفه

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و...  انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک. ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعبه .