بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 20 آذر 1397

نرخ سود تسهیلات

چاپ

  نرخ سود انواع تسهیلات ریالی بانک سپه براساس آخرین سیاست ها و ضوابط اعتباری - از تاریخ 1395/4/19

نوع عقد

نرخ سود

غیر مشارکتی (مبادله‌ای) / شامل: خرید دین، سلف، فروش اقساطی

18%

فروش اقساطی خرید مسکن

18%

تسهیلات مسکن ایثارگران (خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان)

4% (سهم متقاضی)

نرخ سود مورد انتظار عقودمشارکتی بخش صادرات (با پوشش ضمانت نامه ای «صندوق ضمانت صادرات»)

18%

نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش صنعت و معدن

18%

نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش خدمات

18%

نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش بازرگانی

18%

نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بخش ساختمان و مسکن

18%

تسهیلات از محل منابع «صندوق توسعه ملی»

طبق نظام نامه «صندوق توسعه ملی»