بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 26 تیر 1397
 
ماهنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه - شماره 180
عنوان : ماهنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه - شماره 180
خلاصه :
##فهرست مطالب## : قدردانی رئیس کل بانک مرکزی از مدیرعامل و کارکنان بانک سپه 4 # برگزاری مراسم قدردانی از برترین های نظام پیشنهادها با حضور مدیرعامل 5 # برگزاری مراسم معارفه روسای ادارات کل آموزش، بانکداری تجاری، مهندسی ساختمان و پشتیبانی و خدمات با حضور اعضای هیأت مدیره 13 # برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره پذیرندگان با حضور اعضای هیأت مدیره 16 # برگزاری مراسم افطای کارکنان با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 19 # برگزاری سومین گردهمایی کارشناسان برنامه ریزی مدیریت شعب مناطق با حضور عضو هیأت مدیره 20 # تجزیه و تحلیل مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه 32 # اقدامات بین المللی درخصوص مقابله با پولشویی 38 # دیدنی های ایران 42 # حکایت های شیرین 44 # برکت از نگاه امام رضا (ع) 46 # حضرت فاطمه معصومه (س)، طبیب دردها 48 # نوشیدنی های خنک در فصل گرما 52 #
ماه :  تیر 96 شماره : سال هفدهم- شماره 180
پيوستها
ماهنامه شماره 180
ماهنامه شماره 180