اینترنت بانک سپهاینترنت بانک
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 1 بهمن 1397
تاریخ 1397/02/04         ساعت 10:35:48     گروه خبری پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: بانک سپه همگام با دستگاههای دولتی و به منظور حمایت از پیام رسانهای داخلی از تلگرام خارج شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: بانک سپه با توجه به تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین مسئولین نظام اسلامی و به منظور پاسداشت منافع ملی از تلگرام خارج و از پیام رسانهای داخلی بمنظور اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبین خود استفاده خواهد کرد.