بانک سپه

پرچم ایران
سه شنبه 20 آذر 1397

ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی– RTGS)
چاپ

     ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی – RTGS) 

سامانه تسویه ناخالص آنی با نام اختصاری ساتنا، بستری امن و مطمئن می‌باشد که از یک سو، تسویه آنی و به موقع پرداخت‌ها و انتقال وجوه بین بانک‌ها و مؤسسات مالی را تسهیل می‌نماید و از سوی دیگر، با حذف ریسک‌های تسویه، سیستمی و اعتباری روش‌های سنتی، و کمک مؤثر به اجرایی‌شدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ج.ا.ا.، کارآمدی بازارهای پولی را ارتقاء می‌دهد. مشتریان گرامی می‌توانند به منظور انتقال وجه از حساب خود در بانک سپه به حساب دیگر در سایر بانک‌‌ها از سامانه ساتنا به عنوان جایگزینی برای صدور چک بین‌بانکی استفاده نمایند.
در حال حاضر، امکان صدور دستور پرداخت ساتنا از دو روش زیر برای مشتریان فراهم شده است:
الف- مراجعه حضوری به شعبه
در صورت مراجعه حضوری به شعبه، مشتری پس از دریافت فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا، نسبت به درج نام و نام خانوادگی ذینفع، بانک مقصد، شماره حساب مقصد به صورت شناسه حساب بانکی ایران (شبا) و مبلغ در فرم مربوط اقدام نموده سپس شعبه پس از انجام کنترل‌های لازم، دستور پرداخت را در سامانه ثبت و به مرکز ساتنا ارسال می‌نماید.
شایان ذکر است برای مشتریانی که جهت وصول وجه چک صادره شعب، به بانک متبوع مراجعه نموده و متقاضی انتقال به بانک دیگر می باشند، لیکن فاقد هرگونه حسابی در شعب این بانک باشند نیز، امکان صدور دستور پرداخت از طریق سامانه ساتنا فراهم است. 
ب - مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی
در صورت مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی، در بخش «انتقال وجه به حساب‌های سایر بانک‌‌ها (ساتنا)» مشتری نسبت به درج اطلاعات یادشده در سیستم اقدام نموده، سپس سیستم بعد از انجام کنترل‌های مربوط نسبت به ارسال اطلاعات به مرکز اقدام می‌نماید.
 
شرایط و ضوابط :
- دستور پرداخت صادر شده پس از پذیرش آن توسط بانک، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و انجام آن جزء تعهدات بانک محسوب می شود.
- استرداد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانک به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
- بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری (تاریخ مؤثر) وجه را به بانک ذینفع ارسال نماید.
- در صورتی که به هر دلیل تاریخ مؤثر انتقال با یکی از ایام تعطیل رسمی مصادف شود، بانک انتقال را در اولین روز کاری بعد از تعطیلی انجام می دهد.
- مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده به حساب ذینفع (مقصد) در تاریخ مؤثر انتقال بر عهده بانک ذینفع (مقصد) است و لذا در این خصوص، مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت (مبداء) نمی باشد.
- مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات برگ دستور پرداخت بر عهده متقاضی انتقال وجه می باشد.
- در صورتی که به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد، بانک وجه مورد انتقال را با کسر کارمزد برگشت وجه، حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب دستور دهنده بر می گرداند.
- در حال حاضر کارمزد ارسال / برگشت وجه از طریق سامانه ساتنا 0 ریال (رایگان) می باشد.
- درج «شرح بابت» در تمام دستور پرداختهای ارسالی ساتنا و پایا در کلیه درگاه های الکترونیک حضوری و غیرحضوری و شعبه اجباری است.
 
مدارک مورد نیاز :
- همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه حاوی شماره ملی در صورت مراجعه حضوری به شعبه
- در اختیار داشتن رمز اول و رمز دوم در صورت مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی بانک
- اطلاع از شماره شبای مقصد
 
سایر موارد :
با توجه به آن که بر اساس بخشنامه‌های داخلی، حداکثر سقف روزانه پیش‌فرض بانک برای انتقال وجه با استفاده از رمز دوم ثابت از حداقل مبلغ برای انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا کمتر است، مشتریان گرامی می‌بایست به منظور انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا در درگاه اینترنت از سایر روش‌های تأیید برداشت، شامل رمز دوم متغیر با استفاده از پیامک تلفن همراه و یا رمز دوم متغیر با استفاده از دستگاه رمزساز (OTP) استفاده نمایند.
توجه: با توجه به ساعات مجاز برای صدور دستور پرداخت از طریق سامانه ساتنا، بخش مزبور در اینترنت، صرفاً در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15:45 و پنج‌شنبه از ساعت 8 تا 12:45)، امکان پذیرش صدور دستور پرداخت را خواهد ‌داشت.
توجه: حداقل مبلغ انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا.، معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال (150.000.000 ریال) می‌باشد.
توجه: براساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا. از تاریخ 1396/11/09، کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرف نظر از زمان دریافت آن ار مشتری توسط بانک مبدأ، تا پایان وقت اداری تاریخ مؤثر دستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در سامانه مزبور به صورت همانروز است. همچنین ارسال دستور پرداخت با تاریخ مؤثر روز تعطیل رسمی، ممنوع است.
 

 
 
شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا
چاپ
 
  شماره تماس واحدهای پاسخگویی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی - RTGS) در شبکه بانکی کشور


82331057
82331096
 
 
26112014
 
 
 
22913874
26401567
داخلی 3 و 6
 
88199074
88199084
 
 
85932232
85932377
85932378
 

84842523
84842565
 
 
82891316
82891317
 
 
66710226
66742302
 
 
77619617
77619618
 
 
88700923
88700924
 
 

 

22925390
داخلی 1283
 
 
89571230
 
 
 
88722832
88724168
 
 
28931287
28931282 
 
 
88054975
82188307
 
 

23095413
23095436
 
 
66746799
39512420
 
 
88890842
84245313
 
 
85573123
85573124
 
 
 66735540
 
 
 

84763075
84762252
88836180
84762907
27873066
27873024
27873087
 
77641943
 
 
 
89590369
 
 
 
43901411
43901413
 
 

26215070
26215030
 
 
84893377
84893975
 
 
22630345
22630348
داخلی 241 و
257
29954758
64463637
 
 
64572490
64572491
64572494
 88316118
88325456
 
 
33114146
33955852
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
 
 
 
 
 
 

88677854
 
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
82133270
82133215
 
 
88210007
 
 
 
در حال حاضر به سامانه ساتنا متصل نمی باشد 
 
 کد شهر 021 و مربوط به تهران می باشد.