جمعه 7 خرداد 1395

در مورد وام ازدواج
چاپ
 کاربرمحترم؛
 منبع اطلاعات این بخش، پایگاه اطلاع رسانی سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.  


شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج


الف - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج
             1- دارا بودن  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
           2-  به هر یک از زوجین از تاریخ 1/8/1390 به بعد، مــبلغ 30 میلیون ریال تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد.
           3- به استناد بند «2» از یکهزار و یکصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ 19/2/91 شورای محترم پول و اعتبار، از ابتدای سال 1391 مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای مزدوجین (جمعاً 80 میلیون ریال) دارای یکی از شرایط ذیل اضافه می‌شود:
الف- برای دخترانی که مهریه آنان تا 110 سکه بهار آزادی می‌باشد.
ب- برای پسرانی که قبل از 25 سالگی ازدواج می کنند.
ج- هر یک ازدختران یا پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر می‌باشند.
د- هر یک از دختران یا پسرانی که دانشجوی دانشگاهها یا طلبه حوزه علمیه و درحال تحصیل می‌باشند.

           تبصره 1:  هریک از دختر و پسر می توانند صرفاً از افزایش مبالغ تسهیلات ازدواج برای یک بند از بندهای فوق برخوردار شوند.
           تبصره 2:  کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سـند ازدواج تلقی می‌گردد.
           تبصره 3:  اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت‌های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود.

           4- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی.
           5- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار به متقاضیان پرداخت می‌شود.
          6- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند.
 
ب - مدارک مورد نیاز
           1- اصل و کپی سند ازدواج.
           2- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین.
           3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنین.
           4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین.
           5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن.
           6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین.
           7- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام.
 
پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)
توجه: اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با توجه به سـوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد.
          1- چنانچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمند رسمی یا پیمانی دولت ، نیروی نظامی و انتظامی ، نهادها و موسسات عـمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد ، کمیته امداد ، هلال احمر)، بانک‌ها و موسسات مالی و اعـتباری و... باشد ، ارائه گـواهی تعهد کـسر اقـساط از سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــیش حقوق و حکم کارگزینی ، و در صورتیکه مانده حقوق نامـبرده  کفایت نماید ، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد.
          2- ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نیروی نظامی و انتظامی ، نهادها و موسسات  عـمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد ، کمیته امــداد ، هـلال احـمر)، بانک‌ها و مـوسسات مالی و اعتباری و...، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی ، بدون ارائه گواهی کسر اقساط.
          3- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعـطای تسـهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
          4- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فـعال و خـوش حساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
          5- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی ، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).
 
ج- روش ثبت نام
              کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می‌باشند، ابتدا باید از طریق سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به نشانی http://ve.cbi.ir ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمـیِز بودن مراحل ثبت نام، یک کد رهـگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود.
          متقاضیان موظف هستند ظرف مـدت 3 الی 4 روز جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین نام شـعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صـورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعـلام  می‌گردد، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده، ثبت نـام آنها کان لم یکن تلقی می‌گردد.
 
د- مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد
          - مدت بازپرداخت تسهیلات 36ماهه با اقساط مساوی بوده و سررسید اولین قسط، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می‌باشد.
          - نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 4 درصد تعیین می‌گردد.
 
 
پرسش های متداول
چاپ
 کاربرمحترم؛
 منبع اطلاعات این بخش، پایگاه اطلاع رسانی سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.  
 
 
   - آیا کلیه بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات  قرض الحسنه ازدواج از طریق سامانه اقدام می نمایند ؟
خیر، صرفاً بانکهای دولتی به غیر از بانک های توسعه صادرات ایران و صنعت ومعدن.
 
   - آیا برای دریافت تسهیلات  قرض الحسنه  ازدواج، ثبت نام یکی از زوجین کافی است ؟
خیر، زوج و زوجه باید هر کدام به طور جداگانه ثبت نام نمایند .
 
   - آیا برای اخذ تسهیلات ازدواج، داشتن عقد نامه رسمی صادر شده از دفتر خانه های ازدواج و طلاق الزامی است ؟
بلی
 
   - آیا تسهیلات ازدواج برای دومین بار پرداخت می شود ؟
خیر
 
   - آیا ثبت نام ازدواج از طریق پست امکان پذیر می باشد ؟
خیر‌، متقاضی صرفاً از طریق سامانه  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به نشانی http://ve.cbi.ir  امکان ثبت نام دارد.
 
   - آیا استفاده از تسهیلات ازدواج ، دارای محدودیت حداکثر سن می باشد ؟
خیر
 
   - آیا مابه التفاوت تسهیلات ازدواج به متقاضیانی که در ازدواج اول خود از تسهیلات کمتری نسبت به مبالغ فعلی استفاده کرده اند و مجداً ازدواج می نمایند تعلق می گیرد ؟
خیر
 
   - آیا تسهیلات ازدواج به اقلیتهای مذهبی تعلق می گیرد ؟
بلی، ارائه اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسـمی توسـط مراکز اقلیت‌های دینی در داخل‌کشور مورد تایید قرار گیرد، معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز می توانند در سامانه ثبت نام کنند.
 
   - آیا به عنوان متقاضی ساکن خارج از کشور، می توانم جهت دریافت وام ازدواج ثبت نام نمایم ؟
بلی، در صورت ارائه  گواهی ازدواج که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده و ممـهور به مـهر کنسولگری ایران نیز گردد ( به عنوان سـند ازدواج ) می‌توانید ثبت نام نمایید.
 
   - فرصت ثبت نام در سامانه  قرض الحسنه  ازدواج، جهت دریافت وام ازدواج حداکثر چه مدت می‌باشد ؟
تا یکسال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج در عقد نامه.
 
   - حداقل سن جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج چند سال می باشد ؟
9 سال تمام.
 
   - آیا تسهیلات ازدواج به افراد کمتر از 18 سال تعلق می گیرد ؟
بلی، لیکن تسهیلات به ولی یا قیم قانونی وی پرداخت می گردد.
 
   - پس از ثبت نام متقاضی و عدم مراجعه به موقع به شعبه تعیین شده، در صورت حذف مشخصات آیا فرد می تواند مجدداً ثبت نام نماید ؟
بلی.
 
   - آیا متقاضی پس از ثبت نام برای یک بانک می تواند ثبت نام خود را باطل و برای یک بانک دیگر ثبت نام نماید ؟
بله، چنانچه پس از تاریخ تعیین شعبه از سوی بانک، متقاضی به مدت دو هفته به شعبه مورد نظر مراجعه ننماید، اطلاعات شخص از سامانه حذف و می تواند مجدداً ثبت نام نماید.
 
   - علت عدم امکان ثبت نام در سامانه ازدواج یک استان مشخص چیست ؟
در صورت اتمام اعتبار بانکهای یک استان و یا افزایش بیش از حد مراجعین به بانکهای استان مورد نظر، امکان ثبت نام برای متقاضی جدید میسر نمی باشد . لذا متقاضی می بایست در فـــرصتهای بعدی برای ثبت نام به سامانه مراجعه نماید.
 
   - آیا می توانم بانک انتخابی خود را در سامانه تغییر داده و بانک دیگری را انتخاب نمایم ؟
بله، با ایجاد امکانات جدید متقاضیان می توانند نسبت به تغییر بانک و هر نوع ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
 
   - آیا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان عقد می توانم جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج اقدام نمایم ؟
خیر، حداکثر مدت زمان تعیین شده جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج همان سال ﴿سالی که وقوع عقد در آن صورت گرفته﴾ و سال آینده می باشد.
 
   - اینجانب در هفته قبل ثبت نام کرده ام لیکن شعبه مورد نظر از سوی سایت مشخص نشده است؟
این امر هنگام مراجعه همزمان تعداد زیادی از متقاضیان ازدواج به سایت ازدواج اتفاق می افتد که با توجه به کثرت متقاضیان در مقاطع مختلف ممکن است تعیین شعبه متقاضی تــــوسط سایت برخی اوقات از یک هفته تجاوز نماید.
 
   - آیا اینجانب به وکالت از طریق متقاضی مربوطه می توانم جهت دریافت تسهیلات ازدواج در سایت ثبت نام کرده و تسهیلات ازدواج دریافت نمایم ؟
جهت ثبت نام می بایستی کلیه اطلاعات متقاضی در سـامانه درج شود لیکن در صورت دارا بودن وکالتنامه معتبر وکیل می تواند جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و تسهیلات را دریافت نماید.
 
   - آیا ثبت نام از من و همسرم در دو بانک و یا دو شهر امکان پذیر می باشد ؟
به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهتر است متقاضی و همسر وی در یک بانک و یک شهر ( محل سکونت مرد ) ثبت نام نمایند.