سه شنبه 14 اردیبهشت 1395

پرداخت قبوض از حسابهای متمرکز
چاپ
 
     پرداخت قبوض از حسابهای متمرکز

پرداخت قبض های آب، برق، گاز، تلفن (ثابت و همراه) و عوارض شهرداری از طریق درگاه های مختلف شامل دستگاه های عابربانک (ATM)، سامانه اینترنت بانک، سامانه های تلفنبانک و همراه بانک امکان پذیر است.
دارندگان حسابهای کارت بانک سپه و سایر بانکها با استفاده از این امکان می توانند پس از مراجعه به دستگاه های عابربانک سپه و انتخاب گزینه مناسب و درج شناسه قبض و شناسه پرداخت، نسبت به پرداخت وجه قبض های مذکور اقدام نمایند. ضمناً دارندگان حسابهای متمرکز بانک سپه علاوه بر دستگاه های عابربانک (ATM) می توانند با مراجعه به سامانه های اینترنت بانک، تلفنبانک و همراه بانک سپه از این خدمت بهره مند شوند.