بانک سپه

پرچم ایران
دوشنبه 7 خرداد 1397

خدمات ارزی


حساب های ارزی سرمایه گذاری مدت دار
حساب های قرض الحسنه جاری ارزی
حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی

 

محاسبه سود سپرده های ارزی

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معین اقدام به پرداخت به او بنماید.
ادامه

حواله ارزی صادره outward transfers
حواله ارزی وارده inward transfers

وصول چک های ارزی عهده سایر بانک های داخلی در چهارچوب مقررات بانکی و پس از افتتاح حساب ارزی امکان پذیر است.