شنبه 29 آذر 1393
جستجو:  

خدمات ريالي


قرض الحسنه
عقود مبادله ای
                    فروش اقساطی
                    سلف
                    جعاله
                    اجاره به شرط تملیک
عقود مشارکتی
                    مشارکت مدنی
                    مضاربه
عقود تعهدی
                    گشایش اعتبار اسنادی داخلی
                    ضمانت نامه‌های ریالی
نرخ سود تسهیلات
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
حساب سپرده کوتاه مدت عابربانک
حساب سپرده کوتاه مدت عابربانک طلایی
حساب سپرده کوتاه مدت ویژه

  
نرخ سود علی الحساب سپرده ها


ضمانت نامه بانکی قراردادی است که به درخواست متقاضی صادر می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذینفع، طبق متن ضمانت نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.
انواع ضمانت‌نامه:
1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
2- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد( ضمانت نامه حسن انجام کار).
3- ضمانت نامه پیش پرداخت.
4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان.
5- ضمانت نامه تعهد پرداخت.
6- ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
7- سایر ضمانت نامه های متفرقه جهت ارائه به دادگاهها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی و...
ادامه