|شنبه 30 فروردین 1393| |

مدیریت شعب منطقه اصفهان
نام مدیر : اسفندیار  گراوند
تلفن : 2334032-0311
نمابر : 2332093-0311
پست الکترونیک : esfahan@banksepah.ir
نشانی : اصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس
کدپستی: 8133737331
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  محمد  صداقت رستمی
تلفن :   2331742 و 2338682-0311
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

حمیدرضا  باقری

علی  توکلی هفشجانی 

 محمدابراهیم  سالاروند

علی اکبر  ناظم

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.

چاپ