سه شنبه 31 تیر 1393
جستجو:  

مدیریت شعب منطقه اصفهان
چاپ
نام مدیر : اسفندیار  گراوند
تلفن : 32334032-031
نمابر : 32332093-031
پست الکترونیک : esfahan@banksepah.ir
نشانی : اصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس
کدپستی: 8133737331
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  محمد  صداقت رستمی
تلفن :   32331742 و 32338682-031
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

 

حمیدرضا  باقری

علی  توکلی هفشجانی 

محمدرضا  سبزواری شهرضا

علی اکبر  ناظم

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.