جمعه 9 آبان 1393
جستجو:  

مدیریت شعب منطقه اصفهان
چاپ
نام مدیر :
تلفن : 32334032-031
نمابر : 32332093-031
پست الکترونیک : esfahan@banksepah.ir
نشانی : اصفهان، خیابان استاد مطهری، جنب سینما قدس

کدپستی: 8133737331

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه: 

تلفن :   32331742 و 32338682-031

----------------------------------------معاونین :

 

 

 

 


حمیدرضا  باقری

علی  توکلی هفشجانی 

محمدرضا  سبزواری شهرضا

علی اکبر  ناظم

 


اهم وظایف :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.