پنجشنبه 5 آذر 1394

مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی
نام مدیر :
تلفن : 33363769 و 33363762-041
نمابر : 33363778-041
پست الکترونیک :  eazarbijan@banksepah.ir
نشانی : تبریز، چهارراه آزادی

کدپستی: 5154995367

----------------------------------------

مسئول روابط عمومی منطقه:  محمد امین  نجفی علمداری

تلفن :   33363756-041

----------------------------------------معاونین :

 

 

 


کریم  آقاپور علویق

نادر  سلیمانی

بهروز  سینائی 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.