دوشنبه 6 مرداد 1393
جستجو:  

مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی
چاپ
نام مدیر : داود  رضایی
تلفن : 3363769 و 3363762-0411
نمابر : 3363778-0411
پست الکترونیک :  eazarbijan@banksepah.ir
نشانی : تبریز، چهارراه آزادی
کدپستی: 5154995367
----------------------------------------
مسئول روابط عمومی منطقه:  محمد امین  نجفی علمداری
تلفن :   3363756 و 3377036-0411
----------------------------------------
معاونین :

 

 

 

کریم  آقاپور علویق

نادر  سلیمانی

بهروز  سینائی 

 

 


خلاصه عملکرد :

نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.