یکشنبه 10 اسفند 1393

اولویت های پژوهشی بانک


اولویت های پژوهشی بانک سپه
 
امور اعتباری
1. طراحی مکانیزم های اجرایی استفاده از ابزارهای نوین مالی در بانک سپه
2. طراحی الگوی بهینه توزیع پرتفوی اعتباری بانک بر اساس عقود اسلامی

امور نظارتی
1. راهکارهای پیشگیری از جرم و افزایش امنیت در سیستم های بانکداری الکترونیک بانک سپه با در نظر گرفتن راهبردها و الزامات پلیس فتا
2. توسعه مستمر و هوشمند نظام کنترل های داخلی
3. ارائه مدل برای تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان بانک سپه
4. ارائه مدل تعیین سطح فعالیت مشتریان

امور ارزی
1. روش های ارتقای خدمات ارزی بانک و ارائه راهکارهای متنوع سازی مصارف ارزی
2. ارائه مدلی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های ارزی در راستای مدیریت منابع ارزی بانک
3. آثار سیاست های ارزی بانک مرکزی بر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک
4. نقاط قوت و ضعف سیستم دریافت و پرداخت ارزی و اصلاح آن به منظور اجرایی کردنسامانه گزارش‌گیری معاملات بین المللی (ITRS) (درون سپاری)

امور فناوری اطلاعات
1. تدوین برنامه استراتژیک IT در بانک سپه با توجه به چشم انداز برنامه IT بانک مرکزی (رویکرد 3 ساله)
2. شناسایی محدودیت ها و موانع عرضه و توسعه خدمات نوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود
3. راهکارهای پیاده سازی پایگاه نگهداری اطلاعات در مواقع اضطرار (سایت بحران) با رویکرد ارائه روش‌های نوین
 
امور سازمان و برنامه ریزی
1. طراحی خدمات و محصولات بانکی براساس نیازها وانتظارات آتی مشتریان
2. طراحی الگوی تعیین اهداف سپرده های بانک سپه با استفاده از رویکرد منطق فازی و شبکه های عصبی
3. تدوین الگوی مناسب برای محاسبه سود و زیان واقعی مناطق و شعب

امور بازاریابی و تبلیغات
1. آسیب شناسی نظام بازاریابی بانک سپه در مقایسه با سایر بانک ها و ارایه راهکارهای پیشنهادی
2. طراحی فرآیند عملیات تحقیقات بازار و تعیین الزامات آن
3. طراحی وتدوین استراتژیهای تبلیغات وبازاریابی بانک سپه بانگاه به آینده
4. سنجش رضایت مشتریان به صورت فصلی

امور منابع انسانی
1. تأثیر عوامل محیط کاری (ارگونومی) بر سلامت جسمی و روحی کارکنان بانک
2. شناسایی مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز نیروی انسانی بانک سپه برای چابک شدن و رویارویی با محیط متغیر به تفکیک واحدها  
 
     مشاهده و چاپ فرم پیشنهاد تحقیق مشاهده و چاپ فرم پیشنهاد تحقیق (Proposal)
     دریافت فایل قابل ویرایش فرم پیشنهاد تحقیق دریافت فایل فرم پیشنهاد تحقیق (Proposal)

شایان ذکر است عناوین فوق‌الذکر به منظور انجام در سطح کل بانک سپه تعریف شده‌اند و محققین و مراکز علمی و پژوهشی محترم می‌بایست پروپوزال‌های مربوطه را برای بررسی به اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ارسال نمایند.
لازم به ذکر است محققین و مراکز علمی-پژوهشی محترم می‌توانند پروپوزال‌های مربوط به سایر موضوعات کاربردی مورد نظر خود را چنانچه در سطح کل بانک سپه باشد به اداره کل یاد شده ارسال نمایند. لیکن پروپوزال‌های مربوط به موضوعات استانی می‌بایست به مدیریت‌های شعب مناطق بانک سپه مستقر در مراکز استان‌ها ارسال گردد.
مزید استحضار هماهنگی‌های لازم در خصوص امور پژوهشی مربوط به استان‌ تهران از طریق اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه انجام می‌پذیرد.

  
 

پاسخگویی

اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک

84433782 و 84433273 و 84433772 - 021

 

نمابر     88646840 - 021

 

research@ebanksepah.ir نشانی: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم.
کد پستی: 1519953111