شنبه 4 فروردین 1397
پایگاه دانش پرسش های متداول در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها > اخبار هدفمندسازی یارانه ها - جزئيات اخبار
اطلاعیه شماره (5)
سرپرستان خانوار فاقد کارت بانکی به شعب بانک خود مراجعه کنند

سرپرستان گرامی خانوار که مشمول طرح سبد کالای حمایتی بوده‌اند و دارای کارت بانکی نمی‌باشند و یا کارت بانکی آنها به هر دلیلی دچار مشکل شده است، می‌بایست پس از مراجعه به شعب بانک مربوطه نسبت به درخواست صدور کارت جدید اقدام نموده و از کاربر بانک مربوطه درخواست نمایند تا شماره کارت مربوطه در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت گردد.
شماره کارت مذکور 24 ساعت پس از انعکاس در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سامانه سبد کالای حمایتی فعال و قابلیت دریافت کالا خواهند داشت.
 
 
 
    گروه خبري   :   اطلاعیه ها و اخبار سازمان های مرتبط تاریخ    :   1392/11/21 ساعت:    :   11:23:45