سه شنبه 3 مرداد 1396

سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

  کاربر گرامی:

با سلام؛
چنانچه از نحوه ارائه خدمات شعب، ادارات مرکزی و واحدهای زیرمجموعه بانک سپه در زمینه های نقض قوانین ، عدم انجام صحیح وظایف، اطاله در رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی دارید و یا به عنوان یک شهروند از فساد و سوء جریانی مالی اطلاعاتی دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایات بانک سپه ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
 
شکایات و پیشنهادات مشتریان بانک سپه