بانک سپه

پرچم ایران
دوشنبه 2 مهر 1397

مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی
چاپ
نام مدیر : امیر  علاسوندیان لشکری
تلفن : 
نمابر : 
پست الکترونیک :

نشانی : تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه

کدپستی: 1519662840
اهم وظایف :

ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .