مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > قوانین و مقررات بانکی

قوانین و مقررات بانکی

چاپ
منبع :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران                      نشانی وب سایت :  www.cbi.ir
 
 مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - به همراه جداول و پیوستها
  قوانین مرجع
قانون پولی و بانکی کشور
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی
قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
قانون بانکی و پولی کشور (1339)
قانون تجارت
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
تسهیل اعطا تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌ طرح، تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها
 
  سیاست پولی
ابزارهای سیاست پولی در ایران
سیستم بانکی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی
سیاستهای پولی جاری (سالانه)
نرخهای سود بانکی
سهمیه بندی بخشی تسهیلات
 
  گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی مؤثر
اصول مدیریت ریسک
سایر اصول
 
  مقررات
مقررات ارزی
بخش اول - واردات کالا و خدمت
بخش دوم - حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی
بخش سوم - خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی
بخش چهارم - تسهیلات ارزی
بخش پنجم - دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی
بخش ششم - عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و خارج از کشور
بخش هفتم - نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته
دستورالعمل میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور
آئین‌نامه ورود و صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین
مقررات مربوط به سقف ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر
مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر، خروج زیورآلات شخصی و مصنوعات نقره
دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی
آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال
دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ریالی و ارزی)

 بخشنامه ها
بخشنامه‌های نظارت
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1396 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1392 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1391 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
- کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1390 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
بخشنامه‌های نظام‌های پرداخت و زیرساخت
بخشنامه‌های اعتبارات
 
 مصوبات
مصوبات هیأت وزیران
مصوبات شورای پول و اعتبار
 
 راهنمای مراحل انجام کار
راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص
راهنمای مراحل اجرایی و پیگیری تامین مالی طرح‌ها
راهنمای انتشار اوراق مشارکت
راهنمای ارائه گزارشهای توجیهی فنی-مالی جهت پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت از سوی بانکها
استانداردهای مورد نیاز در گزارشهای توجیهی فنی-مالی جهت پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت
تقویم خسارت تأخیر تأدیه - شاخص ماهانه
 تقویم خسارت تأخیر تأدیه و مهریه - شاخص سالانه
 
بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا.
نشانی صفحه دسترسی به اطلاعات:   www.cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx