اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
جمعه 24 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

قوانین و مقررات بانکی

چاپ
منبع :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران                      نشانی وب سایت :  www.cbi.ir
 
مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - به همراه جداول و پیوستها  مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - به همراه جداول و پیوستها
آیکون قوانین مرجع آیکون قوانین مرجع   قوانین مرجع
لاین لاین لاین قانون پولی و بانکی کشور
لاین لاین لاین قانون مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
لاین لاین لاین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لاین لاین لاین قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
لاین لاین لاین قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
لاین لاین لاین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
لاین لاین لاین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
لاین لاین لاین قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
لاین لاین لاین قانون بودجه سال 1397 کل کشور
لاین لاین لاین قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
لاین لاین لاین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
لاین لاین لاین لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن
لاین لاین لاین قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی
لاین لاین لاین قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
لاین لاین لاین قانون بانکی و پولی کشور (1339)
لاین لاین لاین قانون تجارت
لاین لاین لاین قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
لاین لاین لاین تسهیل اعطا تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌ طرح، تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
لاین لاین لاین قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
لاین لاین لاین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
لاین لاین لاین قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
لاین لاین لاین لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها
لاین لاین  
ایکون سیاست پولی ایکون سیاست پولی   سیاست پولی
لاین لاین لاین ابزارهای سیاست پولی در ایران
لاین لاین لاین سیستم بانکی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی
لاین لاین لاین سیاستهای پولی جاری (سالانه)
لاین لاین لاین نرخهای سود بانکی
لاین لاین لاین سهمیه بندی بخشی تسهیلات
لاین لاین  
آیکون گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی مؤثر آیکون گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی مؤثر   گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی مؤثر
لاین لاین لاین اصول مدیریت ریسک
لاین لاین لاین سایر اصول
 
آیکون مقررات آیکون مقررات   مقررات
لاین لاین لاین مقررات ارزی
لاین لاین لاین لاین بخش اول - واردات کالا و خدمت
لاین لاین لاین لاین بخش دوم - حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی
لاین لاین لاین لاین بخش سوم - خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی
لاین لاین لاین لاین بخش چهارم - تسهیلات ارزی
لاین لاین لاین لاین بخش پنجم - دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی
لاین لاین لاین لاین بخش ششم - عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و خارج از کشور
لاین لاین لاین لاین بخش هفتم - نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
لاین لاین لاین دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته
لاین لاین لاین دستورالعمل میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور
لاین لاین لاین آئین‌نامه ورود و صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین
لاین لاین لاین مقررات مربوط به سقف ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر
لاین لاین لاین مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر، خروج زیورآلات شخصی و مصنوعات نقره
لاین لاین لاین دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی
لاین لاین لاین آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال
لاین لاین لاین دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
لاین لاین لاین دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ریالی و ارزی)
لاین لاین
آیکون بخشنامه ها آیکون بخشنامه ها  بخشنامه ها
لاین لاین لاین بخشنامه‌های نظارت
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1396 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1392 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1391 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین لاین - کتاب مجموعه بخشنامه های سال 1390 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
لاین لاین لاین بخشنامه‌های نظام‌های پرداخت و زیرساخت
لاین لاین لاین بخشنامه‌های اعتبارات
لاین لاین  
آیکون مصوبات آیکون مصوبات  مصوبات
لاین لاین لاین مصوبات هیأت وزیران
لاین لاین لاین مصوبات شورای پول و اعتبار
لاین لاین  
آیکون راهنمای مراحل انجام کار آیکون راهنمای مراحل انجام کار  راهنمای مراحل انجام کار
لاین لاین لاین راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص
لاین لاین لاین راهنمای مراحل اجرایی و پیگیری تامین مالی طرح‌ها
لاین لاین لاین راهنمای انتشار اوراق مشارکت
لاین لاین لاین راهنمای ارائه گزارشهای توجیهی فنی-مالی جهت پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت از سوی بانکها
لاین لاین لاین استانداردهای مورد نیاز در گزارشهای توجیهی فنی-مالی جهت پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت
لاین لاین تقویم خسارت تأخیر تأدیه - شاخص ماهانه
لاین لاین لاین  تقویم خسارت تأخیر تأدیه و مهریه - شاخص سالانه
لاین لاین  
بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا.
نشانی صفحه دسترسی به اطلاعات:   www.cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx