•  بانک سپه
  • جستجو
Thursday15 April 2021    
Icon E-Banking

Branches and Human Resources Network

Icon E-Banking
Print


On Jul 10, 2017, Bank Sepah had about 1760 domestic and three overseas branches.The relationship and interaction between an organization and its staff are important factors for its development and promotion, and Bank Sepah believes that the skillful and motivated human resources represent its real capital. The Bank has, therefore, fundamentally revised its organizational structure to provide services in a more satisfactory manner.
As a consequence of recruitment of over 1300 employees, the Bank’s staff totaled 21608 at the end of the fiscal year 2016-17. Over the year under review, 22.5 percent of the staff were positioned in various administrative departments while 77.5 percent were active at the operational duties.

INTERNATIONAL AFFAIRS
6st Floor, Head office of Bank Sepah, NEGIN SEPAH Building, Nowrouz St., Africa HWY., Argentina Sq., Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 84433032
Fax: (+98 21) 84433908
SWIFT: SEPB IR TH

AZADI BRANCH
191 Azadi Ave., Tehran 1458745981, Iran
Tel:  + 98 21 66021337; 66021339
Fax: + 98 21 66021338
BIC: SEPBIRTH324

BAZAR BRANCH
399 15Khordad Sharghi St., Tehran 1136955611, Iran
Tel:  + 98 21 33951239
Fax: + 98 21 33908572
BIC: SEPBIRTH002

BEYHAGHI BRANCH
7 Argentina Sq., Tehran 1514947111, Iran
Tel:  + 98 21 88647156; 88647161
Fax: + 98 21 88647147
BIC: SEPBIRTHBEY

CENTRAL BRANCH
Imam Khomeini Sq., Tehran 1136955611, Iran
Tel:  + 98 21 35912721
Fax: + 98 21 66740653
BIC: SEPBIRTH001

CHAHARAHE COLLEGE BRANCH
501 Hafez Ave., Tehran 1599613315, Iran
Tel:  + 98 21 88898274; 88802979
Fax: + 98 21 88898238
BIC: SEPBIRTH396

CHAMRAN BRANCH
Nowbonyad Sq., Tehran 1957975998, Iran
Tel:  + 98 21 20101673-4
Fax: + 98 21 20101709
BIC: SEPBIRTH177

DANESHGAH BRANCH
1127 Enghelab Sq., Tehran 1417913617, Iran
Tel:  + 98 21 66418300; 66418556
Fax: + 98 21 66418928
BIC: SEPBIRTH057

ENGHELAB BRANCH
Enghelab Ave., Tehran 1581818614, Iran
Tel:  + 98 21 88849785; 88810604
Fax: + 98 21 88834998
BIC: SEPBIRTH050

MEIDANE JAHAD (FATEMI) BRANCH
Dr. Fatemi St., Tehran 1415794863, Iran
Tel:  + 98 21 88971681-2
Fax: + 98 21 88971684
BIC: SEPBIRTH387

KHALED SLAMBOLI BRANCH
1 Khaled Slamboli Ave., Tehran 1513613513, Iran
Tel:  + 98 21 86124635; 86124394
Fax: + 98 21 86124716
BIC: SEPBIRTH124

KHAYAM BRANCH
809 Khayam St., Tehran 1161935911, Iran
Tel:  + 98 21 55629443; 55819107
Fax: + 98 21 55622460
BIC: SEPBIRTH004

TAVANIR VALIASR BRANCH
146 Valiasr St., Tehran 1517813415, Iran
Tel:  + 98 21 88661241; 88792906-8
Fax: + 98 21 88792907
BIC: SEPBIRTH200

SIE TIR BRANCH
320 SieTir St., Tehran 1135716158, Iran
Tel:  + 98 21 66726774; 66726719
Fax: + 98 21 66709952
BIC: SEPBIRTH160

MIRDAMAD SHARGHI BRANCH
110 Mirdamad Blvd., Tehran 1547933915, Iran
Tel:  + 98 21 22273637-8
Fax: + 98 21 22259256
BIC: SEPBIRTH123

AHMAD GHASIR BRANCH
Ahmad Ghasir Ave., Tehran 1587636814, Iran
Tel:  + 98 21 88542742-3
Fax: + 98 21 88542741
BIC: SEPBIRTH185

OSTAD MOTAHARI GHARBI BRANCH
448 Ostad Motahari, Tehran 1595813551, Iran
Tel:  + 98 21 88928219; 88802150
Fax: + 98 21 88903416
BIC: SEPBIRTH459

SAIPA BRANCH
Km 15 Karaj Special Rd., Tehran 1396114511, Iran
Tel:  + 98 21 44195562; 44196486
Fax: + 98 21 44196985
BIC: SEPBIRTH102

SE RAHE AZARI BRANCH
Jomhoori Eslami Ave, Tehran, Iran
Tel:  + 98 21 66286285; 66623971-9
Fax: + 98 21 66623976
BIC: SEPBIRTH131

SEYED KHANDAN BRANCH
1090 Dr. Shariati Ave., Tehran 1543616815, Iran
Tel:  + 98 21 22840302; 22873061-2
Fax: + 98 21 22843404
BIC: SEPBIRTH539

SHAHID SOLEYMANI (NEGIN) BRANCH
Afriqa Highway, Norooz Ave., Tehran 1543616815, Iran
Tel:  + 98 21 84433803
Fax: + 98 21 88647051-3
BIC: SEPBIRTHM00

HAFT-E-TIR BRANCH
Haft-e-Tir Sq., Tehran, Iran
Tel:  + 98 21 88811508-9
Fax: + 98 21 88811510
BIC: SEPBIRTH776
 
   
                  BRANCHES IN OTHER CITIES
AHWAZ BRANCH
Salman Farsi Ave., Ahwaz 6193944346, Iran
Tel:  + 98 61 32926282
Fax: + 98 61 32926878
BIC: SEPBIRTH007

ARAK BRANCH
4753 Pasdaran Ave., Arak 3814654753, Iran
Tel:  + 98 86 32228800; 32247264
Fax: + 98 86 32224090
BIC: SEPBIRTH005
ISFAHAN BRANCH
Azadi Sq., Isfahan 8168653595, Iran
Tel:  + 98 31 36618393-4
Fax: + 98 31 36635278
BIC: SEPBIRTH006
QAZVIN BRANCH
42 Azadi Sq., Qazvin 3413664338, Iran
Tel:  + 98 28 33242161
Fax: + 98 28 33234103
BIC: SEPBIRTH017

QOM BRANCH
Bazar Intersection, Qom 3714713619, Iran
Tel:  + 98 25 37720230; 37702949
Fax: + 98 25 37714524
BIC: SEPBIRTH018
HEZARE KERMAN BRANCH
Jomhoori Eslami Blvd., Kerman 7619633355, Iran
Tel:  + 98 34 32447032-3
Fax: + 98 34 32460857
BIC: SEPBIRTH019
KERMANSHAH BRANCH
Azadi Sq., Kermanshah 6714616438, Iran
Tel:  + 98 83 38240160
Fax: + 98 83 38240160
BIC: SEPBIRTH020

KISH BRANCH
Kish Trade Center, Sanaei St., Kish 7941895575, Iran
Tel:  + 98 76 44452267
Fax: + 98 76 44452271
BIC: SEPBIRTH115
AHMADABAD MASHHAD BRANCH
Ahmadabad St., Mashhad 9176753673, Iran
Tel:  + 98 51 38414590; 38440263
Fax: + 98 51 38424384
BIC: SEPBIRTH238
UROMIYEH BRANCH
13 Kashani Ave., Orumiyeh 5716654736, Iran
Tel:  + 98 44 32222752; 32255780
Fax: + 98 44 32247999
BIC: SEPBIRTH014

RASHT BRANCH
Imam Khomeini Ave., Rasht 4139635999, Iran
Tel:  + 98 13 32241370; 33250008
Fax: + 98 13 33241370
BIC: SEPBIRTH012
SHIRAZ BRANCH
Zand Blvd., Shiraz 7134843451, Iran
Tel:  + 98 71 32301190; 32348024
Fax: + 98 71 32301209
BIC: SEPBIRTH016
TABRIZ BRANCH
Abresan Crossroads, Tabriz 5154995376, Iran
Tel:  + 98 41 33346319; 33346943
Fax: + 98 41 33346732
BIC: SEPBIRTH009

YAZD BRANCH
Jomhoori Eslami Blvd., Yazd 8917955195, Iran
Tel:  + 98 35 35227773
Fax: + 98 35 35227776
BIC: SEPBIRTH026
ASADABADI BANDAR ABBAS BRANCH
Asadabadi Ave., Bandarabbas Iran
Tel:  + 98 76 32233349
Fax: + 98 76 32233349
BIC: SEPBIRTH015
BOUSHEHR BRANCH
Shohada Ave., Boushehr, Iran
Tel:  + 98 77 32530820; 33331292
Fax: + 98 77 33322339
BIC: SEPBIRTH044

KARAJ BRANCH
Shohada Ave., Karaj, Iran
Tel:  + 98 26 32284570
Fax: + 98 26 32284541
BIC: SEPBIRTH054
GHAREN SARI BRANCH
Sari, Iran
Tel:  + 98 11 33305233
Fax: + 98 11 33305232
BIC: SEPBIRTHI81
KASHAN BRANCH
Miremad Ave., Kashan, Iran
Tel:  + 98 31 55440555
Fax: + 98 31 55449446
BIC: SEPBIRTH040

FOOLADE MOBARAKE ISFAHAN BRANCH
Mobarake, Isfahan, Iran
Tel:  + 98 31 52733958
Fax: + 98 31 52733340
BIC: SEPBIRTHE46