مدیریت امور مناطق شرق كشور

چاپ

مدیریت امور مناطق شرق کشور

نام مدیرعامر  ولی
تلفن88646896 - 021
نمابر88646884 - 021
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

ابراهیم  حکیم فعال
علیرضا  محمودی
علی  مهرآوری


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .