تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور مناطق شرق كشور

چاپ
عامر  ولی مدیریت امور مناطق شرق کشور

مدیریت امور مناطق شرق کشور

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعامر  ولی
آیکون تلفنتلفن88646896 - 021
آیکون نمابرنمابر88646884 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

ابراهیم  حکیم فعال ابراهیم  حکیم فعال
علیرضا  محمودی علیرضا  محمودی
علی  مهرآوری علی  مهرآوری


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .