تصویر عنوان صفحه

منشور اخلاقی بانک سپه

چاپ
 
به نام خدا
 
منشور اخلاقی بانک سپه


این منشور برای اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی، رفتاری و سازمانی در بانک سپه و نهادینه‌کردن آن در اندیشه و عمل کارکنان تدوین شده است. ما به ‌عنوان اعضای خانواده بزرگ بانک سپه برای ادای هرچه بهتر وظایف شرعی، قانونی و مسئولیت‌های اداری با تکیه بر باورها و ارزش‌های اسلامی و در راستای توسعه و بهبود خدمت رسانی، خود را ملزم به‌رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانیم:
 
الف: اصول حاکم بر منشور
1- خدامحوری
با اتکاء به نگرش توحیدی، پروردگار متعال را در هر لحظه گواه و ناظر بر اعمال و کردار خود می دانیم و لذا همواره در راستای نیل به قرب و جلب رضای الهی قدم بر می داریم.
2- برابری
همه انسانها را فارغ از نژاد و قومیت، زبان و لهجه، شغل و ثروت و سایر وجوه تمایز، برادر و برابر و فاقد رجحان نسبت به سایرین می دانیم و در ارائه خدمات برای همه مشتریان ارجمند جایگاه یکسانی قائل هستیم.
3- حاکمیت قانون در مناسبات اداری
همه فرایند ها و امور در بانک مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات کاری مدیران و کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، انجام می شود.
4- شفافیت
از آنجا که تدوین همه امور و فعالیت ها در سازمان بانک، از طراحی فرایند تا اجرای عملیات، متکی بر نگرش وضوح و شفافیت می باشد، آگاهی دادن به مشتریان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان، در چارچوب قانون، تکلیفی بدیهی و مسلم می باشد.
5- احترام و اعتماد
انتظارات، احساسات و ارزشهای کارکنان، مشتریان و سایر آحاد جامعه برای بانک محترم و دارای ارزش است لذا احترام و اعتماد متقابل در تعاملات درون و برون سازمانی، در تمام سطوح، به جد مورد توجه می باشد.
6- محرمانه بودن اطلاعات
اطلاعات بانک به ‌ویژه اطلاعات مربوط به ‌مشتریان محرمانه است و این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد غیرمجاز داخل یا خارج از بانک قرار نمی گیرد.
7- ارتقاء مهارت و تخصص در پرتو دانش
بقاء حیات حرفه ای و تداوم رضایت مشتریان از نحوه خدمت رسانی مستلزم ایجاد و حفظ قدرت رقابت در عرصه بانکداری نوین می باشد. لذا تقویت مستمر مهارت ها و تخصص های مورد نیاز کارکنان از طریق ارائه آموزش های مدون و برنامه ریزی شده، جایگاه ویژه ای در برنامه ها و راهبردهای بانک سپه دارد.
8- شایسته سالاری در خدمت بهره وری، نوآوری و بهبود مستمر
منابع و دارایی های مالی و غیرمالی بانک به عنوان سرمایه های کشور و به رسم امانت در اختیار سازمان واقع شده است و اقتضای امانتداری، التزام به بهره وری در استفاده از این دارایی ها برای خدمت رسانی می باشد. از آنجا که نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان است رعایت و اجرای موازین شایسته سالاری، متضمن تحقق بهره وری خواهد بود. ما سخت بر این باوریم که رعایت شایسته سالاری، بهره وری، خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر سازمان را به ارمغان خواهد آورد.
9- مسئولیت پذیری و پاسخگویی
بانک سپه برای ارائه خدمت به‌مردم و ذی‌نفعان تأسیس شده و در برابر آنان پاسخگوست و تمامی کارکنان بانک نیز ضمن قبول مسئولیت انجام امور جاری خود در برابر مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.
10- سلامت اداری و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
کارکنان بانک از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخصی یا گروهی استفاده نمی‌کنند و اختیارات شغلی فقط باید برای تحقق اهداف بانک و ایفای وظایف شغلی مورد استفاده قرار گیرد.
11- تعهد و وفاداری به‌بانک
کارکنان باید نسبت به‌بانک، اهداف، مأموریت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقمندی، تمام توان خود را برای انجام صحیح وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی به کار گیرند.
12- عفاف و پوشش مناسب اداری
کارکنان باید از پوشش مناسب اداری و اسلامی برای حضور در محیط کار استفاده کنند و در گفتار و کردار خویش نیز باید حریم عفاف را رعایت کنند.
13- مشارکت و کار گروهی
کارکنان باید همواره روحیه کار تیمی و مشارکت پذیری را در خود تقویت کنند و در انجام دادن فعالیت‌های گروهی پیشگام باشند.
14- بهره‌وری و بهبود مستمر
کارکنان همواره باید با استفاده بهینه از منابع موجود و تلاش در جهت بهبود مستمر فرایندهای کاری، در نیل به اهداف بانک کوشا باشند.
15- اطلاع‌رسانی و روابط رسانه‌ای
از آنجاکه برقراری روابط بانک سپه با رسانه های جمعی می بایست صرفاً از طریق واحدهای متولی ذیربط و بصورت حرفه ای و شفاف صورت پذیرد لذا اطلاعات بانک تنها باید از طریق مدیران و واحدهای مجاز انتشار یابد.

ب: مفاد منشور
ب-1- رفتار فردی:
1- گفتار، منش و کردار بزرگان دین را مبنای رفتار و عمل خود قرار می دهم و موازین و معیارهای اخلاقی و قانونی را رعایت می‌کنم.
2- خدمت در بانک را به عنوان موهبتی الهی برای کسب و کار، ارتزاق حلال و حرکت در راستای نیل به کمال تلقی می نمایم.
3- با آگاهی از شرایط و حساسیت های شغلی مربوط به سازمانی به وسعت بانک، خصلت صبر و شکیبایی و متانت را در هر شرایط لحاظ می نمایم و می کوشم تا ناملایمات را با عفو و گذشت از پیش رو بردارم.
4- صداقت و اخلاص را لازمه برخورداری از عنایات و امداد الهی می دانم لذا در تعامل با همکاران و مشتریان ، به آن پایبند خواهم بود.
5- همواره روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به ‌عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت ‌هایم می دانم.
6- به تأسی از ستارالعیوب بودن ذات اقدس الهی، همواره نقاط قوت و کمال انسانها را ارج نهاده و بر نقاط ضعف دیگران چشم می بندم و به اقتضای اخلاق دین محور و فرهنگ غنی حاکم بر اندیشه و رفتار خویش، ضمن رازداری و پرده پوشی از عیوب دیگران، در حفظ عزت و آبروی افراد و تکریم منزلت انسانی آنها سرسخت خواهم بود.
7- من می توانم در بهبود مستمر اوضاع سازمان و جامعه بطور گسترده ای اثرگذار باشم به شرطی که اصلاح امور را از خود آغاز کنم.
8- به ‌ایده‌ ها و افکار نو و کاربردی توجه دارم و برای اجرایی کردن آن‌ها به‌شکل منطقی در بانک تلاش می‌کنم.
ب-2- رفتار سازمانی:
1- آینده و سرنوشت سازمان اثر عمیقی بر کیفیت زندگی من و خانواده ام خواهد داشت لذا خود را به‌ مأموریت، اهداف و ضوابط حاکم بر بانک متعهد و وفادار می‌دانم و در راستای تحقق اهداف سازمانی، وظایف و مسئولیت‌های شغلی خود را با جدیت، دقت، صحت و به‌ موقع و به نحو احسن انجام خواهم داد.
2- در راستای نهادینه‌کردن فرهنگ تکریم مشتریان، پاسخگویی، شفاف‌سازی و گره‌گشایی از مشکلات آنان، به‌عنوان یک ارزش حاکم در بانک، می‌کوشم تا با همه افراد سازمان و مراجعه‌کنندگان در شرایط مشابه ، رفتار یکسانی داشته باشم.
3- رازداری و امانتداری را در وظایف و مسئولیت‌های محوله، تکلیف و وظیفه می‌دانم و به عنوان یکی از اعضای بانک، در حفظ اطلاعات مشتریان و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز وغیر قانونی سایر افراد به‌آن می‌کوشم.
4- در ارائه خدمت به‌‌مشتریان، عادلانه و در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنم.
5- پاسخگویی صادقانه ، صریح و احترام‌آمیز نسبت به مافوق، همکاران و مراجعه‌کنندگان را جزء وظایف سازمانی خود می‌دانم.
6- تمامی مهارت، دانش و تخصص وتجارب خود را برای ایفای بهینه وظایف شغلی و سازمانی به‌کار می‌گیرم و به منظور مساعدت در حل مشکلات شغلی همکاران تا حد امکان دانش، تجربه و توانمندی‌های خود را در اختیار آنان قرار می‌دهم.
7- همواره تلاش می‌کنم ضمن به‌روز نگه داشتن دانش شغلی خود، در فعالیت‌های کاری نوآور و خلاق باشم و مشتریان بانک را در جهت استفاده بهینه از خدمات بانکداری راهنمایی و آموزش دهم.
8- در همه فعالیت‌های سازمانی خود به‌ عنوان نماینده بانک با مشتریان تعامل برقرار می نمایم و هرگز انتظار کسب منفعت یا امتیاز شخصی به‌ صورت مستقیم یا غیر مستقیم ندارم .
9- درخواست های قانونی همکاران و مراجعه‌کنندگان را با گشاده‌رویی و در چارچوب وظایف شغلی، با صحت، دقت و بدون تشریفات زاید و تحمیل هزینه اضافی انجام می‌دهم.
10- در حفظ امکانات، تجهیزات و سرمایه‌های بانک و استفاده مؤثر و مطلوب از آن‌ها می‌کوشم.
11- از به‌کارگیری شیوه‌های غیرحرفه‌ای وغیراخلاقی در تعامل با رقبای بانک و افشای هرگونه اطلاعات محرمانه مربوط به‌آنان خودداری می‌کنم.
12- با عنایت به اینکه انتشار اطلاعات مربوط به بانک در رسانه ها تنها از طریق واحدهایی که مجاز به ارائه اطلاعات می باشند امکان پذیر خواهد بود بنابراین در رعایت آن می کوشم.
13- متعهد به‌حفظ تمامی اطلاعات مشتریان به‌ویژه اطلاعات بانکی آنان هستم و از افشا و سوء استفاده از آن به‌اشکال مختلف (مکتوب، رایانه‌ای، صوتی و تصویری) جلوگیری می‌کنم.
ب-3- رفتار اجتماعی:
1- در ایفای رسالت عظیم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان سد مستحکم در مقابل زوال اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، ضمن رعایت مراتب و ظرافت های خاص این رسالت، با گفتار ملایم، محترمانه و اثربخش نقش خود را در حفظ کیان جامعه ایفا می نمایم.
2- همواره تلاش می‌کنم با ظاهر و پوشش مناسب اداری و اسلامی در بانک حضور یابم و تقوی الهی را در نگاه، رفتار و گفتار و مواجهه خود با همکاران و مشتریان رعایت نمایم.
3- متعهد به رعایت حجاب کامل اسلامی می باشم و تلاش می کنم نام بانک سپه را به عنوان بانک نمونه اخلاق و عفاف در جامعه، اعتلا بخشم.
4- ‌در راستای احترام به بنیان مقدس خانواده ضمن پرهیز از هر گونه رفتاری که ناقض حقوق خانوادگی همکاران باشد، به‌حریم خصوصی دیگران احترام می‌گذارم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز می‌کنم.
5- همواره تلاش می‌کنم تا در انجام دادن فعالیت‌ها، اقدامات، تصمیم‌ها و تعاملات خود از تعصبات قومی، جنسیتی، نژادی و غیره پرهیز کنم.
 
 
 

بانک سپه
 
 
 
تصویر عنوان صفحه

منشور اخلاقی کارکنان بانکها

چاپ
 
به نام خدا
 
منشور اخلاقی کارکنان بانکها


مشاهده تندیس منشور اخلاقی کارکنان بانکها       با یاری گرفتن از پروردگار توانا و به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و کلیه ذینفعان نظام بانکی، با عزمی مشترک و براساس اصول همدلی و همکاری، منشور اخلاقی زیر، مورد توافق قرار گرفت:
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد، شفافیت در اطلاع رسانی و صداقت و امانتداری از مهمترین وظایف ما هستند.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که رعایت عدالت در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پرهیز از هر گونه تبعیض در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، همواره باید سرلوحه کار تمام کارگزاران نظام بانکی، در سراسر کشور باشد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که باید در ارائه خدمات به مشتریان، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روشها را انتخاب نموده و برای بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات، تلاش نماییم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که باید در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم پیشگام بوده و الگویی موفق از کار گروهی و مشارکت جمعی را در انجام وظایف مان، ارائه دهیم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که استفاده از فناوری های روز بانکداری الکترونیکی، کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استاندارد به مشتریان بوده و در این مسیر باید به شکلی عمل کنیم که مشتریان، کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب بانک ها، داشته باشند.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان، فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی برای ما فراهم آورده و ارزش آفرینی بیشتر و موثرتر برای مشتریان را به همراه دارد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که کلیه اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و امر حفظ و نگهداری آنان منطبق با مقررات و قوانین کشور، هیچ گاه نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که استمرار یادگیرندگی و دانش افزایی به توانمندسازی ما منجر شده و در ارتقای کمی و کیفی خدمات، نقشی غیر قابل انکار خواهد داشت.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که رفع نیازهای مشتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با متانت و خوشرویی، از اصلی ترین وظایف ما بوده و برای تحقق این هدف، نباید از هیچ تلاش فروگذار کنیم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که تعهد کامل به مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریستی، براساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در این مسیر، به کار گیریم.
  ما کارکنان بانکها اعتقاد داریم که ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی در روند انجام کلیه فعالیتها ضروری بوده و باید به نحوی عمل نماییم که فعالیت هایمان، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را، به دنبال داشته باشد.
  ما کارکنان بانکها بر این باوریم که مشتریان، سهامداران و دیگر ذینفعان، شرکای تجاری بانک بوده و باید با ارائه خدمات مناسب و ارزش آفرینی برای آنها، تحکیم روابط و حصول منافع مشترک را، امکان پذیر سازیم.
 
 
از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را در جهت تحقق اهداف بلند نظام بانک و رعایت کامل اصول اخلاقی برشمرده شده در فوق، موفق بدارد.
 
روز یکشنبه مورخ دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود هجری شمسی
نخستین کنفرانس بین المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی
بانک سپهکنفرانس بین المللی صنعت و معدن