مسیر جاری : صفحه نخست > درباره بانک > واحدهای سازمانی > ادارات تحت نظارت مدیرعامل > اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

چاپ

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی

نام مدیرمحمود  یعقوبی
تلفن 88190817 و 88190816-021
نمابر88190811 - 021
ایمیلsep_aml@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 7

معاونین

حجت  زحمتی‌هوجقان
حمیدرضا  طارمی


اهم وظایف
نظارت بر رعایت تمامی سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت سازمان و حصول اطمینان از انطباق آن ها با قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین شده توسط مبادی ذی ربط. کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.