اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک

چاپ
حساب سپرده قرض الحسنه جاری متمرکز بدون دسته چک

حساب مذکور تمامی خصوصیات و قابلیتهای حساب جاری متمرکز (به غیر از دریافت دسته چک) را دارا بوده و مشتریان بانک با دریافت کارت عابربانک از تمامی مزایای حساب سپرده قرض الحسنه جاری متمرکز برخوردار می شوند.

شرایط و ضوابط:
1- برداشت از حساب با استفاده از کارت عابربانک.
2- امکان دریافت خدمات از طریق درگاه های غیرحضوری (اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت).
3- امکان مسدودی به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی.
4- واریز حقوق کارکنان شرکت ها و سازمان ها.
5- فقدان تعهدات حاکم بر حساب قرض الحسنه پس انداز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی.
6- استفاده از حساب مذکور برای تکمیل فرآیند پرداخت تسهیلات خرد به جای حساب های قرض الحسنه پس انداز و غیره.