اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

کارت هدیه (Gift Card)

چاپ
کارت هدیه سپه (Gift Card)

کارتی است نقدی و بی‌نام که با مبالغ معین صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند به دفعات دلخواه تا سقف موجودی کارت، اقدام به خرید کالا و خدمات از پایانه‌های فروش نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و اداری اقدام نماید.

خدمات و مزایا:
- کارت هدیه کارتی است بی‌نام و قابل انتقال به دیگران که واریز وجه به آن صرفاً هنگام فروش و به میزان دلخواه خریدار (حداقل100.000 و براساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا. حداکثر 5.000.000 ریال) انجام پذیرفته و قابل شارژ مجدد نمی‌باشد.
- دارنده این کارت می‌تواند از کلیه خدمات دستگاه‌های عابربانک (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) تمامی بانک‌ها (به جز خدماتی که منجر به واریز وجه به کارت می‌شود) و نیز همراه بانک (موبایل بانک) و خرید اینترنتی (به جز خدماتی که منجر به واریز وجه به کارت می‌شود، با استفاده از رمز دوم و کد اعتبارسنجی کارت، بدون نیاز به رمز اول) بهره‌مند گردد.
 - اعتبار کارت هدیه 12 ماه پس از زمان صدور است.
- چنانچه کارت هدیه ای منقضی، مفقود، سرقت و یا رمز آن فراموش شود، صرفاً خریدار کارت یا وکیل قانونی ایشان می‌تواند با مراجعه حضوری به شعبه فروشنده کارت هدیه و ارائه مدارک شناسایی معتبر، تقاضای دریافت موجودی کارت را نماید. در خصوص هدایای اشخاص حقوقی نیز ارائه نامه‌ رسمی از سوی شخص حقوقی خریدار کارت (حاوی شماره کارت و نام فرد هدیه‌گیرنده) به شعبه فروشنده کفایت می‌نماید.
 - فروش کارت هدیه بدون کارمزد بوده و شعب فقط به میزان مبلغ شارژ کارت، از خریدار، وجه دریافت خواهند کرد.

سایر موارد:
با عنایت به دستورالعمل بانک مرکزی ج .ا.ا. مبنی بر غیرمجازبودن ارائه خدمات برداشت نقد و انتقال وجه به کارت‌های هدیه در بستر شتاب و عدم پذیرش این تراکنش‌ها در شبکه شتاب به استحضار می‌رساند، خدمات یاد شده (برداشت نقد و انتقال وجه) برای کارت‌‌های هدیه صادره بانک متبوع به صورت شتابی از روز شنبه مورخ 1395/05/02 ارائه نخواهد شد و خدمات موصوف برای کارت‌های هدیه سپه صرفاً از طریق دستگاه‌های عابربانک سپه قابل ارائه است. 

فرم درخواست کارت هدیه فرم درخواست کارت هدیه

جستجوی شعب صادرکننده آنی کارتجستجوی شعب صادرکننده آنی کارت
 
 
نمونه طرح های کارت هدیه:

کارت هدیه
هدیه
کارت پیوند
پیوند
کارت گلهای داوودی زرد
گلهای داوودی زرد
کارت گلهای بنفش
گلهای بنفش
کارت گلهای سفید
گلهای سفید
کارت دوستی
دوستی
کارت مهربانی
مهربانی
کارت شادی
شادی
کارت شادی
خاطره
کارت شمع و هدیه
شمع و هدیه
کارت گلهای رز
گلهای رز