آیکون مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
محمدکاظم  چقازردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

محمدکاظم  چقازردی

ارتباط مستقیم با مدیرعامل بانک


این بخش از سایت به منظور بهره گیری از نظرات و انتقادات سازنده شما مشتریان و همکاران بانک راه اندازی شده است.
یقیناً، اعتلا و ارتقاء جایگاه بانک، با اتکاء بر اراده و خرد جمعی و حضور فعالانه و هدفمند شما عزیزان، میسّر می شود.
همواره بر این باورم که تجربیات گرانقدر شما به عنوان یکی از با ارزش ترین سرمایه های بانک، به مثابه گنجینه ای نهان است که بی شک، تعاملات همه جانبه و مداوم در تمامی سطوح سازمان، موجبات دستیابی به بخش عمده ای از آن را فراهم می نماید.


محمدکاظم  چقازردی