تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل

چاپ
حسین  صفری مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل

مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرحسین  صفری
آیکون تلفنتلفن021-88646813
آیکون نمابرنمابر021-88190819
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه - طبقه اول

معاونین

بهزاد  ایازیان ماوی بهزاد  ایازیان ماوی
جواد  غیاثوند جواد  غیاثوند
حمید  ورمزیاری حمید  ورمزیاری


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .
مناطق تهران و شعب ممتاز مستقلمناطق تهران و شعب ممتاز مستقل
 تهران: منطقه شرق، منطقه جنوب، منطقه غرب، منطقه شمال، منطقه مرکز
 شعب ممتاز مستقل: مرکزی تهران، بازار تهران، شهید سپهبد سلیمانی (نگین سپه)