مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل

چاپ

مدیریت امور مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل

نام مدیرحسین  صفری
تلفن
نمابر
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه - طبقه اول

معاونین

بهزاد  ایازیان ماوی
جواد  غیاثوند
حمید  ورمزیاری


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .