تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی

چاپ
امیر علاسوندیان لشکری مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی

مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرامیر علاسوندیان لشکری
آیکون تلفنتلفن84433018 - 021
آیکون نمابرنمابر88647189 - 021
آیکون ایمیلایمیلalasvandian@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 8

معاونینآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره .